Översyn av Riksrevisionen - läs statsvetenskapliga institutionens yttrande

2018-05-25

Shirin Ahlbäck Öberg har på uppdrag statsvetenskapliga institutionen skrivit ett remissyttrande över 2017 års riksrevisionsutrednings betänkande "Översyn av Riksrevisionen-slutbetänkande". 

Läs statsvetenskapliga institutionens remissyttrande här

Aktuellt vid institutionen

Översyn av Riksrevisionen - läs statsvetenskapliga institutionens yttrande

2018-05-25

Shirin Ahlbäck Öberg har på uppdrag statsvetenskapliga institutionen skrivit ett remissyttrande över 2017 års riksrevisionsutrednings betänkande "Översyn av Riksrevisionen-slutbetänkande". 

Läs statsvetenskapliga institutionens remissyttrande här