Staten, politiken och demokratin

2018-04-13

Paula Blomqvist, Sofia Näsström och Sverker Gustavsson, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, medverkar i samtal om samhället och marknaden lördag 21 april kl 13.00-16.30,  ABF-huset, Sveavägen 41.

Övriga medverkande: Sheri Berman, Per Molander, Markus Kallifatides, Carl Tham och Daniel Suhonen.

Hur skyddas samhället mot marknaden?

Den växande uppgift som tilldelas marknaden undergräver folkstyret och försvagar det offentliga. Detta kan i sin tur ses leda till att människors tilltro till demokratin ytterligare försvagas och ger utrymme för högerradikala rörelser. Hur kan denna utveckling brytas? Vilken roll har socialdemokratin?

– Inledning av Daniel Suhonen
– ”The sources of democratic decay and dissatisfaction in Europe? Populism, technocracy and the decline of the left.”
Med Sheri Berman och Paula Blomqvist som kommenterar.
– ”Hoten mot den demokratiska staten.”
Med Per Molander och kommentarer av Sofia Näsström.
– ”Framtiden för demokratin.”
Med Sverker Gustavsson och Markus Kallifatides som kommenterar.

Samtalsledare är Carl Tham.

Samtalet startar 13.00 och slutar 16.30.

Lokal: Sandlersalen, plan 1.

Läs mer och boka din plats

Paula Blomqvist
Sofia Näsström
Sverker Gustavsson

Aktuellt vid institutionen

Staten, politiken och demokratin

2018-04-13

Paula Blomqvist, Sofia Näsström och Sverker Gustavsson, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, medverkar i samtal om samhället och marknaden lördag 21 april kl 13.00-16.30,  ABF-huset, Sveavägen 41.

Övriga medverkande: Sheri Berman, Per Molander, Markus Kallifatides, Carl Tham och Daniel Suhonen.

Hur skyddas samhället mot marknaden?

Den växande uppgift som tilldelas marknaden undergräver folkstyret och försvagar det offentliga. Detta kan i sin tur ses leda till att människors tilltro till demokratin ytterligare försvagas och ger utrymme för högerradikala rörelser. Hur kan denna utveckling brytas? Vilken roll har socialdemokratin?

– Inledning av Daniel Suhonen
– ”The sources of democratic decay and dissatisfaction in Europe? Populism, technocracy and the decline of the left.”
Med Sheri Berman och Paula Blomqvist som kommenterar.
– ”Hoten mot den demokratiska staten.”
Med Per Molander och kommentarer av Sofia Näsström.
– ”Framtiden för demokratin.”
Med Sverker Gustavsson och Markus Kallifatides som kommenterar.

Samtalsledare är Carl Tham.

Samtalet startar 13.00 och slutar 16.30.

Lokal: Sandlersalen, plan 1.

Läs mer och boka din plats

Paula Blomqvist
Sofia Näsström
Sverker Gustavsson