Årets Skytteanska pris tilldelas professor Jane Mansbridge

2018-04-06

Jane Mansbridge, Charles F. Adams professor i politiskt ledarskap och demokratiska värden vid Harvard-universitet, är 2018 års vinnare av Skytteanska priset i statskunskap.

Illustration: Anna Ileby

Jane Mansbridge är en politisk tänkare, teoretiker och empirisk forskare som under många år har brottats med centrala frågor om demokratins sätt att fungera och vad som krävs för att bibehålla och utveckla den så att mänskligheten i allt högre grad kan styra sig själv, och göra det allt bättre.   

Jane Mansbridge får priset för att ”med skarpsinne, djupt engagemang och feministisk teori ha utvecklat förståelsen av demokrati i dess direkta och representativa form”. Hennes tidiga distinktion mellan konflikt- och samförståndsdemokrati har lagt grunden för hennes och andras inflytelserika forskning om direktdemokrati och överläggningens betydelse för demokrati. Mansbridge har nyanserat argumenterat för att grupptillhörighet under vissa omständigheter är en legitim grund för politisk representation, för att därigenom öka tidigare maktlösas inflytande.   

Professor Mansbridge är den 24:e mottagaren av det Skytteanska priset i statskunskap. Priset delas ut vid en ceremoni vid Uppsala universitet den 29 september 2018. 

Identitetspolitik ett led i demokratins mognad 
Läs Li Bennich-Björkmans artikel i Svenska Dagbladet, 6 april 2018

Det Skytteanska priset i statskunskap

1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”.

Skytteanska stiftelsen

Aktuellt vid institutionen

Årets Skytteanska pris tilldelas professor Jane Mansbridge

2018-04-06

Jane Mansbridge, Charles F. Adams professor i politiskt ledarskap och demokratiska värden vid Harvard-universitet, är 2018 års vinnare av Skytteanska priset i statskunskap.

Illustration: Anna Ileby

Jane Mansbridge är en politisk tänkare, teoretiker och empirisk forskare som under många år har brottats med centrala frågor om demokratins sätt att fungera och vad som krävs för att bibehålla och utveckla den så att mänskligheten i allt högre grad kan styra sig själv, och göra det allt bättre.   

Jane Mansbridge får priset för att ”med skarpsinne, djupt engagemang och feministisk teori ha utvecklat förståelsen av demokrati i dess direkta och representativa form”. Hennes tidiga distinktion mellan konflikt- och samförståndsdemokrati har lagt grunden för hennes och andras inflytelserika forskning om direktdemokrati och överläggningens betydelse för demokrati. Mansbridge har nyanserat argumenterat för att grupptillhörighet under vissa omständigheter är en legitim grund för politisk representation, för att därigenom öka tidigare maktlösas inflytande.   

Professor Mansbridge är den 24:e mottagaren av det Skytteanska priset i statskunskap. Priset delas ut vid en ceremoni vid Uppsala universitet den 29 september 2018. 

Identitetspolitik ett led i demokratins mognad 
Läs Li Bennich-Björkmans artikel i Svenska Dagbladet, 6 april 2018

Det Skytteanska priset i statskunskap

1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”.

Skytteanska stiftelsen