Forskningssamordnare för Europanätverken

2018-03-29

Statsvetenskapliga institutionen söker forskningssamordnare för de svenska Europanätverken.

Forskningssamordnaren för Europanätverken har till huvudsaklig uppgift att sammanställa nätverkets årsbok – Europaperspektiv. I arbetet ingår att leda samordningen av det redaktionella arbetet, vilket involverar både Europanätverkens tre ordföranden och kapitelförfattarna, samt kontakterna med förlaget och media inför årsbokens lansering. Arbetet innefattar även verkställandet av den redaktionella bearbetningen av texter till årsboken samt att administrera det redaktionella arbetet, bl.a. gällande sammanställning och uppföljning av redaktionella kommentarer samt arvodesutbetalningar och resebeställningar. Forskningssamordnaren arbetar aktivt med planeringen av årsboken och förberedelserna inför redaktionsmöten, samt sköter samordningen av de olika seminarier som ordnas i samband med lanseringen av boken.

Inom ramen för Svenska nätverket för Europaforskning i statskunskap (SNES) har forskningssamordnaren en samordningsfunktion som innebär att ge administrativt stöd inför den årliga konferens som anordnas av nätverket. Samordnaren förbereder och deltar vid nätverkets styrelsemöten och tillhandahåller administrativt stöd till nätverkets ordförande. I en mindre del av tjänsten ingår det även att hantera e-postlistor, göra utskick om kommande aktiviteter och webbuppdateringar för både årsbokens räkning och för SNES.

Läs mer och ansök här

Aktuellt vid institutionen

Forskningssamordnare för Europanätverken

2018-03-29

Statsvetenskapliga institutionen söker forskningssamordnare för de svenska Europanätverken.

Forskningssamordnaren för Europanätverken har till huvudsaklig uppgift att sammanställa nätverkets årsbok – Europaperspektiv. I arbetet ingår att leda samordningen av det redaktionella arbetet, vilket involverar både Europanätverkens tre ordföranden och kapitelförfattarna, samt kontakterna med förlaget och media inför årsbokens lansering. Arbetet innefattar även verkställandet av den redaktionella bearbetningen av texter till årsboken samt att administrera det redaktionella arbetet, bl.a. gällande sammanställning och uppföljning av redaktionella kommentarer samt arvodesutbetalningar och resebeställningar. Forskningssamordnaren arbetar aktivt med planeringen av årsboken och förberedelserna inför redaktionsmöten, samt sköter samordningen av de olika seminarier som ordnas i samband med lanseringen av boken.

Inom ramen för Svenska nätverket för Europaforskning i statskunskap (SNES) har forskningssamordnaren en samordningsfunktion som innebär att ge administrativt stöd inför den årliga konferens som anordnas av nätverket. Samordnaren förbereder och deltar vid nätverkets styrelsemöten och tillhandahåller administrativt stöd till nätverkets ordförande. I en mindre del av tjänsten ingår det även att hantera e-postlistor, göra utskick om kommande aktiviteter och webbuppdateringar för både årsbokens räkning och för SNES.

Läs mer och ansök här