Statsvetenskapliga institutionen

Sträng arkitektur möter klurig uggla

2017-09-25

Statsvetenskapliga institutionen får konst från Statens konstråd

I statsvetenskapliga institutionens lokaler vid Gamla Torget kan man numera möta flera spännande konstverk. Konsten kommer från Statens konstråd och har valts ut för statsvetensakliga institutionen av Hanna Stahle som är en av konstrådets konstkonsulter.

Hanna Stahle och Lars-Olof Petersson monterar ett keramiskt verk.

Statens konstråds samlingar innehåller konst från 1950-talet och framåt. Samlingarna består framförallt av verk av samtida konstnärer verksamma i Sverige eller svenska konstnärer verksamma utomlands. Konstsamlingarna är utspridda på olika myndigheter runt om i landet och ny konst köps regelbundet in.

I augusti kom konsten till statsvetenskapliga institutionen.

När en myndighet gjort en konstansökan får en av konstrådets sju konsulter uppdraget att välja ut konsten. Urvalsprocess tar några månader. Det är inte så mycket konst som ligger i lager utan konsten roterar. Det är i samband med returer när myndigheter t.ex. flyttar eller bygger om som konsten kommer tillbaka till Statens konstråd och kan placeras på nya ställen. Innan Hanna Stahle gjorde sitt urval träffade hon en grupp från statsvetenskapliga institutionen som berättade om vilka önskemål och tankar som fanns om konsten.      

Konsten sätts upp i statsvetenskapliga institutionens lokaler av Hanna Stahle och Lars-Olof Petersson.

- När jag väljer ut konst har jag alltid med mig tanken att konsten ska bidra till ökad kreativitet, berättar Hanna. Jag vill gärna ge betraktaren möjlighet möta något lite oväntat som stimulerar tankarna. Andra spår som jag tog fasta på utifrån diskussionerna med institutionen var ”processer och tankebanor”, ”mänskligheten”, ”samhället och samhällsystemen”, ”spår som vi lämnar efter oss” och ”byggande och makt”. Ytterligare en grundtanke var att konsten ska relatera till en ”stor” värld. När jag sedan ska gör mitt urval brukar jag tänka associativt och ibland personligt i förhoppningen att fler tänker som jag. Det handlar om att tänka på ett poetiskt sätt om vad konstverken kan tänkas säga. Tolkning av konst kan ju vara högst personlig.

Konsturvalet är också baserat på att konsten ska relatera till husets arkitektur.

- Verken kan ha skild karaktär i olika delar av byggnaden men i ett och samma rum gäller det att skapa en lämplig komposition med balans och dynamik, säger Hanna. Verken kan samspela eller kontrastera. Det får inte blir slätstruket. Det kan vara fint att mjuka upp ”sträng arkitektur” med samtida konst. I entrén från Östra Ågatan har jag till exempel placerat en klurig uggla.

Hanna är väldigt nöjd med urvalet för statsvetenskapliga institutionen. Hon tror att det delvis beror på att hon inte arbetet med ett universitet på länge.

- Det var som att verk jag inte tidigare hittat en plats för hittade hem. På ett universitet kan man ta ut svängarna lite mer än på vissa andra myndigheter. En bild i en universitetsmiljö kan säga något helt annat än samma bild i t.ex. ett polishus. Associationerna man får till konsten påverkas av både själva byggnaden och organisationens natur.

Hanna hoppas att konstverken ska väcka diskussion bland institutionens medarbetare och studenter och att det ska upplevas som något positivt och roligt att tycka olika.

Aktuellt vid institutionen

Sträng arkitektur möter klurig uggla

2017-09-25

Statsvetenskapliga institutionen får konst från Statens konstråd

I statsvetenskapliga institutionens lokaler vid Gamla Torget kan man numera möta flera spännande konstverk. Konsten kommer från Statens konstråd och har valts ut för statsvetensakliga institutionen av Hanna Stahle som är en av konstrådets konstkonsulter.

Hanna Stahle och Lars-Olof Petersson monterar ett keramiskt verk.

Statens konstråds samlingar innehåller konst från 1950-talet och framåt. Samlingarna består framförallt av verk av samtida konstnärer verksamma i Sverige eller svenska konstnärer verksamma utomlands. Konstsamlingarna är utspridda på olika myndigheter runt om i landet och ny konst köps regelbundet in.

I augusti kom konsten till statsvetenskapliga institutionen.

När en myndighet gjort en konstansökan får en av konstrådets sju konsulter uppdraget att välja ut konsten. Urvalsprocess tar några månader. Det är inte så mycket konst som ligger i lager utan konsten roterar. Det är i samband med returer när myndigheter t.ex. flyttar eller bygger om som konsten kommer tillbaka till Statens konstråd och kan placeras på nya ställen. Innan Hanna Stahle gjorde sitt urval träffade hon en grupp från statsvetenskapliga institutionen som berättade om vilka önskemål och tankar som fanns om konsten.      

Konsten sätts upp i statsvetenskapliga institutionens lokaler av Hanna Stahle och Lars-Olof Petersson.

- När jag väljer ut konst har jag alltid med mig tanken att konsten ska bidra till ökad kreativitet, berättar Hanna. Jag vill gärna ge betraktaren möjlighet möta något lite oväntat som stimulerar tankarna. Andra spår som jag tog fasta på utifrån diskussionerna med institutionen var ”processer och tankebanor”, ”mänskligheten”, ”samhället och samhällsystemen”, ”spår som vi lämnar efter oss” och ”byggande och makt”. Ytterligare en grundtanke var att konsten ska relatera till en ”stor” värld. När jag sedan ska gör mitt urval brukar jag tänka associativt och ibland personligt i förhoppningen att fler tänker som jag. Det handlar om att tänka på ett poetiskt sätt om vad konstverken kan tänkas säga. Tolkning av konst kan ju vara högst personlig.

Konsturvalet är också baserat på att konsten ska relatera till husets arkitektur.

- Verken kan ha skild karaktär i olika delar av byggnaden men i ett och samma rum gäller det att skapa en lämplig komposition med balans och dynamik, säger Hanna. Verken kan samspela eller kontrastera. Det får inte blir slätstruket. Det kan vara fint att mjuka upp ”sträng arkitektur” med samtida konst. I entrén från Östra Ågatan har jag till exempel placerat en klurig uggla.

Hanna är väldigt nöjd med urvalet för statsvetenskapliga institutionen. Hon tror att det delvis beror på att hon inte arbetet med ett universitet på länge.

- Det var som att verk jag inte tidigare hittat en plats för hittade hem. På ett universitet kan man ta ut svängarna lite mer än på vissa andra myndigheter. En bild i en universitetsmiljö kan säga något helt annat än samma bild i t.ex. ett polishus. Associationerna man får till konsten påverkas av både själva byggnaden och organisationens natur.

Hanna hoppas att konstverken ska väcka diskussion bland institutionens medarbetare och studenter och att det ska upplevas som något positivt och roligt att tycka olika.