Statsvetenskapliga institutionen

Sara Bondesson disputerar 19 maj i sal 3576 kl. 13.15

2017-05-11

Med avhandlingen Vulnerability and Power - Social Justice Organizing in Rockaway, New York, after Hurricane Sandy

Aktuellt vid institutionen

Sara Bondesson disputerar 19 maj i sal 3576 kl. 13.15

2017-05-11

Med avhandlingen Vulnerability and Power - Social Justice Organizing in Rockaway, New York, after Hurricane Sandy