Statsvetenskapliga institutionen

2017 års Skytteanska pristagare

2017-04-20

Årets Skytteanska pris för enastående bidrag till statskunskapen tilldelas Professor Amartya Sen, Thomas W. Lamont Professor, Harvard Universitet.

Årets Skytteanska pris tilldelas Professor Amartya Sen

Årets Skytteanska pris för enastående bidrag till statskunskapen tilldelas Professor Amartya Sen, Thomas W. Lamont Professor, Harvard Universitet.

Amartya Sen får Skytteanska priset 2017 för sin mångsidigt inriktade gärning som ”kombinerar insikter om människans sårbarhet med kunskaper om den demokratiska politiska maktens unika möjligheter att lindra och avhjälpa denna utsatthet”. Amartya Sen är av indisk härkomst, och har sedan decennier varit knuten till Cambridge i England, Harvard i USA och till Delhi University i Indien. 1998 mottog Sen Riksbankens pris till Alfred Nobels minne och har använt dessa pengar för att starta Pratichi Trust i Indien och Bangladesh som särskilt arbetar för kvinnors rättigheter till utbildning och sjukvård.

Skytteanska priset delas ut vid en ceremoni vid Uppsala universitet den 30 september 2017. 

Fakta om priset:

1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”.

Läs mer om skytteanska priset på stiftelsens webbplats: http://skytteprize.com

Aktuellt vid institutionen

2017 års Skytteanska pristagare

2017-04-20

Årets Skytteanska pris för enastående bidrag till statskunskapen tilldelas Professor Amartya Sen, Thomas W. Lamont Professor, Harvard Universitet.

Årets Skytteanska pris tilldelas Professor Amartya Sen

Årets Skytteanska pris för enastående bidrag till statskunskapen tilldelas Professor Amartya Sen, Thomas W. Lamont Professor, Harvard Universitet.

Amartya Sen får Skytteanska priset 2017 för sin mångsidigt inriktade gärning som ”kombinerar insikter om människans sårbarhet med kunskaper om den demokratiska politiska maktens unika möjligheter att lindra och avhjälpa denna utsatthet”. Amartya Sen är av indisk härkomst, och har sedan decennier varit knuten till Cambridge i England, Harvard i USA och till Delhi University i Indien. 1998 mottog Sen Riksbankens pris till Alfred Nobels minne och har använt dessa pengar för att starta Pratichi Trust i Indien och Bangladesh som särskilt arbetar för kvinnors rättigheter till utbildning och sjukvård.

Skytteanska priset delas ut vid en ceremoni vid Uppsala universitet den 30 september 2017. 

Fakta om priset:

1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”.

Läs mer om skytteanska priset på stiftelsens webbplats: http://skytteprize.com