Statsvetenskapliga institutionen

Universitetens nätverk för Europaforskning bjuder in till bokseminarium

2017-01-12

Tio ledande forskare om tillitens betydelse för EU

I Europaperspektiv 2017 – den 20:e årgången av årsboken – diskuterar tio ledande svenska forskare och experter hur de senaste årens kriser och utmaningar påverkar tilliten inom EU. Det europeiska integrationsprojektet handlar till syvende och sist om tillit mellan medlemsländernas politiska eliter och tjänstemannaeliter, samt EU-medborgarnas förtroende för EU:s institutioner. Utan tillit är unionens strävan mot säkerhet, ekonomiskt och socialt välstånd och gemensamma värden, framför allt demokrati och mänskliga rättigheter, verkningslös.

Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i tre paneler för att diskutera EU:s roll för en rad centrala frågor såsom: Hur har synen på EU hos Europas befolkningar påverkats av de senaste årens händelseutveckling? Vad betyder Storbritanniens eventuella utträde för EU:s fortsatta sammanhållning? Hur återupprättas förtroendet för euron som gemensam valuta? Känner ekonomiska aktörer tillit till EU:s förmåga att upprätthålla den inre marknaden? Hur stor är tilliten mellan medlemsstaternas domstolar och förvaltningsmyndigheter och mer generellt förtroendet i EU:s juridiska ordning? Och hur kan tillit till överstatliga politiska system och policyer uppnås på ett övergripande plan?

Moderator: Cecilia Garme.

Som gästtalare medverkar Sveriges EU-minister Ann Linde, samt Paulina Dejmek-Hack, Financial Advisor till Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande. Seminariet avslutas med en paneldiskussion mellan EU-ministern, Tina Acketoft (L), Jens Holm (V) och en representant från Moderaterna.

När: 1 februari 2017, kl. 13.00 – 17.15                      

Var: Norra Latin, Stockholm

Anmälan: http://www.europaperspektiv.se/bokseminarium.aspx

Sista dag för anmälan är 27/1, 2017

Seminariet är öppet för alla och varje deltagare får ett exemplar av boken.

Aktuellt vid institutionen

Universitetens nätverk för Europaforskning bjuder in till bokseminarium

2017-01-12

Tio ledande forskare om tillitens betydelse för EU

I Europaperspektiv 2017 – den 20:e årgången av årsboken – diskuterar tio ledande svenska forskare och experter hur de senaste årens kriser och utmaningar påverkar tilliten inom EU. Det europeiska integrationsprojektet handlar till syvende och sist om tillit mellan medlemsländernas politiska eliter och tjänstemannaeliter, samt EU-medborgarnas förtroende för EU:s institutioner. Utan tillit är unionens strävan mot säkerhet, ekonomiskt och socialt välstånd och gemensamma värden, framför allt demokrati och mänskliga rättigheter, verkningslös.

Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i tre paneler för att diskutera EU:s roll för en rad centrala frågor såsom: Hur har synen på EU hos Europas befolkningar påverkats av de senaste årens händelseutveckling? Vad betyder Storbritanniens eventuella utträde för EU:s fortsatta sammanhållning? Hur återupprättas förtroendet för euron som gemensam valuta? Känner ekonomiska aktörer tillit till EU:s förmåga att upprätthålla den inre marknaden? Hur stor är tilliten mellan medlemsstaternas domstolar och förvaltningsmyndigheter och mer generellt förtroendet i EU:s juridiska ordning? Och hur kan tillit till överstatliga politiska system och policyer uppnås på ett övergripande plan?

Moderator: Cecilia Garme.

Som gästtalare medverkar Sveriges EU-minister Ann Linde, samt Paulina Dejmek-Hack, Financial Advisor till Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande. Seminariet avslutas med en paneldiskussion mellan EU-ministern, Tina Acketoft (L), Jens Holm (V) och en representant från Moderaterna.

När: 1 februari 2017, kl. 13.00 – 17.15                      

Var: Norra Latin, Stockholm

Anmälan: http://www.europaperspektiv.se/bokseminarium.aspx

Sista dag för anmälan är 27/1, 2017

Seminariet är öppet för alla och varje deltagare får ett exemplar av boken.