Statsvetenskapliga institutionen

Hitta efter ämne och sakkunnig

Ämne

Sakkunnig

Arbetsmarknad
 

Karl-Oskar Lindgren
Torsten Svensson
Sven Oskarsson

Biståndspolitik
 

Maria Heimer

Civila samhället och intresseorganisationer

PerOla Öberg
Torsten Svensson

Demokrati 

Leif Lewin
Jörgen Hermansson
Sten Widmalm
Mats Lundström

Etnicitet

Anders Westholm

EU

Thomas Persson
Christer Karlsson
Li Bennich-Björkman
Sverker Gustavsson
Anna Michalski

Internationell demokratisering

Axel Hadenius

EU:s säkerhetspolitik

Ludvig Norman

Familjepolitik

Hanne Matinek

Flyktingpolitik

Gunnar Myrberg

Författning (om grundlagen,
konstitutionen, regeringsformen, styrelsesätt, författningsförändringar, lagprövning, regeringen, riksdagen, domstolarna)

Shirin Ahlbäck Öberg
Helena Wockelberg
Jörgen Hermansson
Kåre Vernby
Wendy Maycraft Kall 

Förvaltning (myndigheternas styrelse, centrala ämbetsverk, administration, styrning, mål- och resultatstyrning,
statsförvaltning, kommunal förvaltning, offentlig verksamhet, policyprocessen)

Shirin Ahlbäck Öberg
Helena Wockelberg
Paula Blomqvist
Wendy Maycraft Kall 

Förnyelsebar energi

Hans Blomkvist
Katrin Uba

Genderbaserat våld

Suruchi Thapar-Björkert

Global rättvisa

Mats Lundström

Granskning av offentlig verksamhet

Shirin Ahlbäck Öberg

Internationella relationer

Charles Parker
Stefano Guzzini
Leif Lewin
Christer Karlsson
Anna Michalski

Invandring

Li Bennich-Björkman
Anders Westholm

Krishantering

Daniel Nohrstedt

Kvotering

Pär Zetterberg
Mats Lundström

Korruption
 

Sten Widmalm
Viviana Stechina
Elin Bjarnegård

Kön och politik

Christina Bergqvist
Pär Zetterberg
Mats Lundström
Elin Bjarnegård

Klimat
 

Charles Parker
Hans Blomkvist

Konfliktforskning

Anna Jarstad

Lokalpolitik

Nils Hertting

Mångkulturalism
 

Anders Westholm
Mats Lundström

Organiserad brottslighet (Italien, Japan)

Carina Gunnarson

Politisk idéhistoria

Johan Tralau

Politiska partier

Katarina Barrling Hermansson
Torsten Svensson

Politisk representation

Elin Bjarnegård
Pär Zetterberg

Politisk deltagande

Anders Westholm
Katrin Uba
Sven Oskarsson

Proteströrelser

Katrin Uba

Sociala rörelser

Katrin Uba

Tolerans

 

Sten Widmalm
Sven Oskarsson
Gina Gustavsson

Trender och normer i samhället

 

Johan Tralau
Katarina Barrling Hermansson
Gina Gustavsson

Ungdomar och politik

Anders Westholm

Utvecklingsfrågor

Hans Blomkvist
Sten Widmalm

Vapenkontroll

Charles Parker

Välfärdspolitik

 

Paula Blomqvist
Leif Lewin
Anders Lindbom
Torsten Svensson