Statsvetenskapliga institutionen i Almedalen

2018-06-21

Forskare vid statsvetenskapliga institutionen samtalar om viktiga samhällsfrågor i Almedalsbibliotekets foajé 2-4 juli.

2 juli kl 18-18.45

Klass och politik: Den nya ojämlikheten

Under de senaste decennierna har den ekonomiska ojämlikheten ökat inom de flesta av världens länder. I Sverige har detta skett i ovanligt snabb takt. Vad är det som har hänt, vilka är orsakerna och hur påverkar detta samhället, politiken och demokratin?
Joakim Palme i samtal med Li Bennich-Björkman

Läs mer i Almedalsprogrammet


3 juli kl 18-18.45

Genus och politik: Högt pris för kvinnor att göra politisk karriär

Kvinnor slår fortfarande i ”glastaket” i svensk politik, och en befordran till ett politiskt toppjobb ökar dramatisk sannolikheten för skilsmässa bland kvinnor, men inte bland män. Johanna Ricknes forskning visar hur diskriminering och outtalade könsnormer står i vägen för jämställdhet i politiken.
Johanna Rickne i samtal med Pär Zetterberg

Läs mer i Almedalsprogrammet


4 juli kl 18-18.45

Gener och politik: Avgör våra gener vilket parti vi kommer att rösta på?

Sven Oskarssons forskning visar att våra gener påverkar vårt politiska beteende i större utsträckning än många av oss tror. Hur forskar man på gener och politik, vad kan den här typen av forskning bidra med och hur påverkar resultaten vår syn på politiken?
Sven Oskarsson i samtal med Paula Blomqvist

Lär mer i Almedalsprogrammet

Joakim Palme

Li Bennich-Björkman

Johanna Rickne

Pär Zetterberg

Sven Oskarsson

Paula Blomqvist

Se programmet för hela Uppsala universitet här

The Department's News

Statsvetenskapliga institutionen i Almedalen

2018-06-21

Forskare vid statsvetenskapliga institutionen samtalar om viktiga samhällsfrågor i Almedalsbibliotekets foajé 2-4 juli.

2 juli kl 18-18.45

Klass och politik: Den nya ojämlikheten

Under de senaste decennierna har den ekonomiska ojämlikheten ökat inom de flesta av världens länder. I Sverige har detta skett i ovanligt snabb takt. Vad är det som har hänt, vilka är orsakerna och hur påverkar detta samhället, politiken och demokratin?
Joakim Palme i samtal med Li Bennich-Björkman

Läs mer i Almedalsprogrammet


3 juli kl 18-18.45

Genus och politik: Högt pris för kvinnor att göra politisk karriär

Kvinnor slår fortfarande i ”glastaket” i svensk politik, och en befordran till ett politiskt toppjobb ökar dramatisk sannolikheten för skilsmässa bland kvinnor, men inte bland män. Johanna Ricknes forskning visar hur diskriminering och outtalade könsnormer står i vägen för jämställdhet i politiken.
Johanna Rickne i samtal med Pär Zetterberg

Läs mer i Almedalsprogrammet


4 juli kl 18-18.45

Gener och politik: Avgör våra gener vilket parti vi kommer att rösta på?

Sven Oskarssons forskning visar att våra gener påverkar vårt politiska beteende i större utsträckning än många av oss tror. Hur forskar man på gener och politik, vad kan den här typen av forskning bidra med och hur påverkar resultaten vår syn på politiken?
Sven Oskarsson i samtal med Paula Blomqvist

Lär mer i Almedalsprogrammet

Joakim Palme

Li Bennich-Björkman

Johanna Rickne

Pär Zetterberg

Sven Oskarsson

Paula Blomqvist

Se programmet för hela Uppsala universitet här