Sörja ett liv, leva ett annat – Om flyktingens mörker och ljus

2017-12-18

av Li Bennich-Björkman, professor vid statsvetenskapliga institutionen.

Hur lever man igen när livet slagits sönder av krig och ockupation? När man blivit flykting. I Sörja ett liv, leva ett annat, som också är en familjehistoria, formar många röster från olika tider ett svar. Sörja ett liv, leva ett annat är en personligt hållen essä som bygger på mycket av Li Bennich-Björkmans forsking och på hennes familjs erfarenheter. 

"Flyktingfrågan, invandringen och integrationen är vår tids stora politiska angelägenhet. Trots detta är det som om flyktingarna förblir anonyma. Min mamma var en av de tusentals som flydde över Östersjön från Estland krigshösten 1944. Hela livet har jag velat förstå henne, och vad som händer inuti en människa som tvingas lämna ett liv bakom sig för att bygga upp ett nytt. Min bok handlar om två av de största flyktinggrupperna som kommit till Sverige – esterna 1944 och bosnierna 1992 och 1993 – och om många andra flyktingar i världen. Den gläntar på dörren till flyktingens existentiella livsvärld. Trots den stora sorg som det innebär att lämna ett liv förmår många till slut leva ett annat."

Li Bennich-Björkman 

Läs pressmeddelandet här

Läs mer om Li Bennich-Björkman här

The Department's News

Sörja ett liv, leva ett annat – Om flyktingens mörker och ljus

2017-12-18

av Li Bennich-Björkman, professor vid statsvetenskapliga institutionen.

Hur lever man igen när livet slagits sönder av krig och ockupation? När man blivit flykting. I Sörja ett liv, leva ett annat, som också är en familjehistoria, formar många röster från olika tider ett svar. Sörja ett liv, leva ett annat är en personligt hållen essä som bygger på mycket av Li Bennich-Björkmans forsking och på hennes familjs erfarenheter. 

"Flyktingfrågan, invandringen och integrationen är vår tids stora politiska angelägenhet. Trots detta är det som om flyktingarna förblir anonyma. Min mamma var en av de tusentals som flydde över Östersjön från Estland krigshösten 1944. Hela livet har jag velat förstå henne, och vad som händer inuti en människa som tvingas lämna ett liv bakom sig för att bygga upp ett nytt. Min bok handlar om två av de största flyktinggrupperna som kommit till Sverige – esterna 1944 och bosnierna 1992 och 1993 – och om många andra flyktingar i världen. Den gläntar på dörren till flyktingens existentiella livsvärld. Trots den stora sorg som det innebär att lämna ett liv förmår många till slut leva ett annat."

Li Bennich-Björkman 

Läs pressmeddelandet här

Läs mer om Li Bennich-Björkman här